TỔNG QUAN

Nhằm xử lý hồ sơ nhân khẩu đa dạng và những khác biệt về y tế đáng kể hiện có trong cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery, AAHI đã được thành lập năm 2005 với nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế riêng biệt và bị lãng quên của những cư dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta.

Cụ thể là AAHI sẽ thực hiện các chương trình và hoạt động nhắm đến những nét khác biệt và các yếu tố rủi ro đang được quan tâm, bao gồm bệnh ung thư, loãng xương, viêm gan B, tiểu đường và hút thuốc lá. AAHI hoạt động tích cực nhằm thu hẹp hố sâu ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ và văn hóa đồng thời quản lý một hệ thống chăm sóc y tế hoàn toàn mới. AAHI không chỉ giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề y tế đang được quan tâm giữa các thành viên trong cộng đồng mà còn nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng thông qua việc nâng cao kiến thức về các nguồn lực hiện có.