HỘI NGHỊ

Là một phần của mục tiêu thu thập, phân tích và báo cáo tình trạng y tế của người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery, Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á đã đăng cai tổ chức hai hội nghị kể từ khi thành lập. Cả hai hội nghị y tế AAHI năm 2006 và 2009 đều giúp các chuyên gia địa phương và trên toàn quốc có cơ hội chia sẻ những kiến thức quan trọng cùng những thực tiễn tốt nhất với các cổ đông nhằm giúp họ ủng hộ sự thay đổi ở mức độ cộng đồng, tiểu bang và quốc gia.

Để xem video và những bài giới thiệu PowerPoint chia sẻ bởi những tác giả có uy tín cũng như những kết luận và khuyến cáo đạt được, chúng tôi chào mừng bạn khám phá các trang Hội nghị.

Trang Hội nghị AAHI 2009
Asian American Health Conference 2009

Trang Hội nghị AAHI 2006

Asian American Health Conference 2006