ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG

Một trong những thách thức lớn nhất để đạt được mục tiêu công bằng y tế trong một xã hội phức tạp chính là việc thiếu thu thập và phân tích dữ liệu cụ thể về từng nhóm nhỏ theo các hệ thống quản lý trên quy mô lớn. Không có thông tin này thì những khác biệt đáng kể mà các nhóm nhỏ người Mỹ gốc Á cụ thể phải đối mặt sẽ giảm đi khi bao gồm các nhóm nhỏ không bị ảnh hưởng để đến được con số thống kê dân số. Như vậy, các nguồn lực có thể không được phân bổ phù hợp để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu y tế của những cộng đồng được báo cáo chưa đầy đủ.

Với nỗ lực hàng đầu, AAHI hoạt động nhằm xác định các nhu cầu chăm sóc y tế và giám sát tình trạng y tế của nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery. Các dữ liệu y tế riêng lẻ về cộng đồng người Mỹ gốc Á trong quận rất cần thiết để hoàn thành sứ mệnh đó. AAHI đã bắt đầu lấp các lỗ hổng đó thông qua việc thực hiện hai bản đánh giá nhu cầu y tế của cộng đồng – năm 2006 và 2008 – cùng nhiều hoạt động chương trình khác vốn kết hợp hoạt động thu thập dữ liệu như là một phần cơ bản trong công tác hoạch định và thực hiện. Thông qua cơ sở dữ liệu nội bộ của Chương trình định hướng bệnh nhân, các dữ liệu thu được tại các hội chợ y tế, các sự kiện phổ cập giáo dục và những buổi kiểm tra sức khỏe cộng đồng cùng các buổi phỏng vấn trên diện rộng với các thành viên cộng đồng và các cơ sở y tế, AAHI hiện đang bắt đầu ghép nối những điểm phức tạp với các nhu cầu riêng biệt của cộng đồng đa dạng này.

Dự án thử nghiệm Viêm gan B

Tháng 9/2008, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã khuyến cáo mọi người dân sinh ra ở các khu vực địa lý có từ 2% dân số trở lên mắc bệnh viêm gan B mãn tính – một dấu hiệu báo trước của ung thư gan – phải nên kiểm tra sức khỏe để phát hiện bệnh. Vào năm sau đó AAHI đã giới thiệu Dự án thử nghiệm Viêm gan B, một sáng kiến táo bạo giúp kiểm tra bệnh cho các cư dân Mỹ gốc Á có nguy cơ cao tại Quận Montgomery cũng như cung cấp các dịch vụ giáo dục, tiêm phòng và giới thiệu điều trị cho những người có nhu cầu. Đợt kiểm tra đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 1 năm 2010 và các nỗ lực phổ cập và giáo dục liên tục của AAHI là trọng tâm của một đề tài nghiên cứu đang được thực hiện có tên gọi Chương trình giáo dục, kiểm tra, tiêm phòng & điều trị bệnh viêm gan B: Một dự án thử nghiệm trong cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở Quận Montgomery, Maryland.

Nghiên cứu này nhằm mục đích:

  • Nâng cao hiểu biết và nhận thức về bệnh viêm gan B ở người Mỹ gốc Á trưởng thành;
  • Tăng cơ hội được kiểm tra và tiêm phòng viêm gan B ở người Mỹ gốc Á trưởng thành;
  • Gia nhập cộng đồng và nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh viêm gan B;
  • Tăng cường thu thập dữ liệu về bệnh viêm gan B trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Đánh giá nhu cầu năm 2008
Asian American Health Priorities: Strengths, Needs, and Opportunities for Action
Community Focus Group Reports

Đánh giá nhu cầu năm 2005
Asian American Health Initiative Community Health Needs Assessment