NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI

Gặp gỡ các nhân viên tận tụy của Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á:

Perry Chan, MS, CHES

Program Manager II

Perry Chan là người quản lý cho chương trình Sáng kiến Y tế cho người Mỹ gốc Á (AAHI) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự (DHHS) của Quận Montgomery thuộc Tiểu bang Maryland. Ở vị trí này, ông ta là người lãnh đạo về việc đạt được sự công bằng và loại bỏ sự bất bình đẳng cho các người Mỹ gốc Á trong Quận Montgomery. Nhiệm vụ của ông bao gồm lập chương trình, phát triển, thực hiện, và đánh giá các chương trình AAHI. Ông Perry cũng chịu trách nhiệm quản lý ngân sách, giám sát tiền trợ cấp, và các nhiệm vụ có liên quan về hành chính và quản lý của AAHI.

Ông Perry đã phục vụ cho nhiều nhóm làm việc và các ủy ban, bao gồm nhóm làm việc Người Mỹ Đảo Thái Bình Dương gốc Á của Chương trình Sáng kiến Đa Văn Hóa NIAMS và ban cố vấn của Trung tâm về sự Khác biệt Y tế của nhóm Chăm sóc Sức khỏe Adventist. Ông Perry nhận được bằng Cử nhân Khoa học trong lãnh vực Y tế Cộng đồng từ Đại học Maryland và bằng Thạc sĩ Khoa học trong ngành Tin học Quản lý Sức khỏe của Trường Đại học Maryland. Ông ấy cũng là một chuyên gia giáo dục sức khỏe được chứng nhận.

Sanjana Quasem, MPH

Program Manager I

Sanjana Quasem giữ vai trò người Quản lý Chương trình I của Sáng kiến Y tế người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative – AAHI). Trong vai trò này, bà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên khác và chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thu thập dữ liệu, đánh giá, báo cáo và quản lý dự án. Bà cũng đóng góp vào sự phát triển chương trình tổng thể của AAHI thông qua việc hoạch định và phát triển chiến lược. Chuyên môn của bà bao gồm sự bình đẳng y tế, bồi dưỡng năng lực, hoạch định chương trình, sức khỏe người thiểu số và sức khỏe tâm thần. Sanjana có bằng Cử nhân Khoa học Y tế Cộng đồng và Thạc sĩ Y tế Công về Sức khỏe Hành vi và Cộng đồng, cả hai bằng này đều được cấp bởi Đại học Maryland College Park, Khoa Y tế Công (University of Maryland College Park, School of Public Health). Sinh ra và lớn lên ở Hạt Montgomery, bà cam kết tận tụy với công cuộc cải thiện sức khỏe của các thành viên trong cộng đồng mình.

Karlie Leung, MA

Health Education and Communications Coordinator

Karlie Leung là Điều phối viên Giáo dục & Truyền thông Sức khỏe cho chương trình Sáng kiến Y tế người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative, AAHI). Trách nhiệm chính của cô bao gồm biên soạn và phát hành các tài liệu giáo dục sức khỏe liên quan đến văn hóa dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Á, lên kế hoạch và triển khai các hội thảo ECHO cũng như duy trì sự trao đổi của AAHI với các thành viên cộng đồng. Karlie tận tâm cho nhiệm vụ giáo dục công chúng Hoa Kỳ về tính đa dạng văn hóa và sắc tộc của người Mỹ gốc Á đồng thời nâng cao nhận thức về những khó khăn cũng như rào cản ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ. Cô có bằng Cử nhân Chuyên ngành Nhân chủng Học và Tội Phạm học của Pennsylvania State University và bằng Cao học Chuyên ngành Nhân chủng Học của George Washington University.

Samikshya Sapkota, MPH

Behavioral Health Program Coordinator

Samikshya Sapkota (Sami) là Điều Phối Viên Chương Trình Sức Khỏe Hành Vi của Dự Án Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á. Nhiệm vụ của cô là đánh giá nhu cầu sức khỏe hành vi và sức khỏe tâm thần cũng như việc sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô Sami đặc biệt rất quan tâm đến các cộng đồng khó tiếp cận ở Quận Montgomery và cố gắng biên soạn các tài liệu phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ để giáo dục kiến thức cho cộng đồng này. Cô đặc biệt quan tâm đến việc khắc phục các rào cản về chăm sóc sức khỏe cho sinh viên quốc tế, người tị nạn, và cộng đồng người cao niên. Cô Sami có Văn Bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng và Văn Bằng Thạc Sĩ Sức Khỏe Công Cộng chuyên ngành Khuyến Khích Sức Khỏe Cộng Đồng của trường đại học George Mason University.

Karen Tan

Senior Wellness Program Coordinator

Karen Tan là Điều Phối Viên Bảo Vệ Sức Khỏe Người Cao Niên cho Dự Án Tiên Khởi Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Nhiệm vụ chính của cô là trợ giúp người cao niên và gia đình họ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, và phẩm chất đời sống thông qua lập chương trình, giáo dục, và tiếp cận. Cô Karren cũng tham gia nhiều nhóm trợ giúp người cao niên để phổ biến tin tức cho hội viên về các nhu cầu cũng như quan ngại về sức khỏe của người cao niên trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Ngoài công việc, cô Karen thích tham gia các hoạt động tình nguyện, nấu ăn, thiền, và đi bộ đường dài. Cô có văn bằng Cử Nhân Anh Ngữ và Văn Học và Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế của Trường Đại Học College Park Tiểu Bang Maryland (University of Maryland College Park) và văn bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Tổng Hợp Boston (Boston University).

Sophia Yoon, LMSW

Resource Coordinator

Sophia Yoon là Điều Phối Viên Nguồn Trợ Giúp cho Dự Án Tiên Khởi Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Công việc của cô chủ yếu là cung cấp thông tin về các nguồn lực trợ giúp và kết nối thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á với các dịch vụ y tế và xã hội hiện tại do các bệnh viện, tổ chức công cộng, và Cơ Quan Y Tế và Nhân Vụ Quận Montgomery (Montgomery County Department of Health and Human Services – MCDHHS) cung cấp. Cô Sophia cũng quyết tâm giáo dục kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô có văn bằng Cử Nhân Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Tổng Hợp Marywood (Marywood University) và văn bằng Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Hoa Kỳ dành cho Người Theo Đạo Công Giáo (Catholic University of America). Cô là Chuyên Viên Xã Hội Có Bằng Hành Nghề (LMSW).