LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Là một bộ phận của Bộ Y tế & Dịch vụ con người Quận Montgomery, Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á được thành lập năm 2005 nhằm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế riêng biệt và bị lãng quên của những cư dân Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery. Thông qua nỗ lực chung của Chương trình ung thư người Mỹ gốc Á trước đây, Ban quản lý quận, Hội đồng quận, Bộ Y tế & Dịch vụ con người Quận Montgomery và các lãnh đạo cộng đồng, AAHI là chương trình liên quan đến y tế đầu tiên của Quận nhằm đáp ứng cụ thể các nhu cầu chăm sóc y tế của cộng đồng đa dạng này.

Thấm nhuần những thực tiễn tốt nhất trong cộng đồng và vấn đề y tế công cũng như được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng của cư dân Mỹ gốc Á trong quận, các chương trình của AAHI đã được phát triển để nhắm đến những nét khác biệt cụ thể phổ biến trong cộng đồng, bao gồm bệnh ung thư, loãng xương, viêm gan B, tiểu đường và hút thuốc lá.

Cung cấp hướng dẫn trong quá trình phát triển và lớn mạnh của tổ chức, Ban quản lý AAHI là một nhóm gồm nhiều chuyên gia và lãnh đạo cộng đồng khác nhau, những người sẽ mang đến sự hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong quá trình thiết kế và triển khai các hoạt động của chương trình.

2002

 

Tháng 7

Phát triển Chương trình ung thư người Mỹ gốc Á (AACP)

2003

 

Tháng 12

AACP và các lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á phát triển một kế hoạch hành động để xin trợ cấp ban đầu cho AAHI

2004

 

Tháng 7

AAHI được tài trợ thông qua Bộ Y tế & Dịch vụ con người, sứ mệnh và các mục tiêu AAHI dự thảo được thiết lập!

Tháng 8

Công tác đánh giá nhu cầu chăm sóc y tế được thực hiện trong 7 cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery

Tháng 9

Phát triển thông tin nhận biết về AAHI , Tài liệu và trang web

2005

 

Tháng 5

AACP sáp nhập vào AAHI, Ban quản lý AAHI được thành lập

Tháng 7

AAHI phát triển chương trình Viêm gan B

2006

 

Tháng 5

Hội nghị y tế người Mỹ gốc Á 2006 – Cam kết thay đổi: Tìm hiểu những nét khác biệt về y tế trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á

Tháng 6

Website AAHI được phát triển thành đa ngôn ngữ

Tháng 7

Phát triển chương trình Nhân viên trợ giúp y tế

Tháng 9

Phát triển chương trình bệnh Loãng xương, Tiểu đường và Kiểm soát thuốc lá

2008

 

Tháng 3

Phát triển Sáng kiến doanh nghiệp nhỏ nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục y tế đồng thời giúp các nhân viên có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) và không có bảo hiểm dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế

Tháng 4

AAHI bắt đầu phát triển Chương trình định hướng bệnh nhân

Tháng 8

Đánh giá nhu cầu chăm sóc y tế trong 13 cộng đồng ở Quận Montgomery, dẫn đến việc công bố các ưu tiên y tế của người Mỹ gốc Á: Sức khỏe, Nhu cầu và Cơ hội hành động

2009

 

Tháng 5

Hội nghị y tế người Mỹ gốc Á 2009 – Thời điểm thay đổi: Biến cơ hội thành hành động

2010

 

Tháng 1

AAHI giới thiệu Dự án thử nghiệm Viêm gan B cùng dịch vụ kiểm tra miễn phí với sự tham gia của 124 thành viên cộng đồng

Mùa hè

Phát triển Kế hoạch chiến lược 5 năm dựa trên những thay đổi về lý thuyết, nghiên cứu và thực tiễn dịch vụ y tế công cũng như bối cảnh kinh tế hiện tại

Xuất bản tập truyện về AAHI - "Voices Among the Silent": Những câu chuyện về cuộc chiến đấu và sức mạnh của người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery, Maryland nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về hàng loạt các vấn đề y tế mà các cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery phải đối mặt.